Závěrečná práce

 

Závěrečná práce, tzv. Senior Project, je tříměsíční samostatná závěrečná práce vypracovaná pod vedením interního školního poradce a externího profesionála v oboru, který si studenti sami zvolí. Dříve realizované závěrečné práce zahrnovaly univerzitní výzkumné projekty a věnovaly se výzkumům na mezinárodním poli. Někteří studenti se zaměřili také na teorii i praxi založení a vedení firmy. Senior Project je vyvrcholením studia na školách BASIS a požadavkem na absolutorium s vyznamenáním. Samostatný projekt umožňuje studentům uplatnit akademické znalosti v profesionálním prostředí a ukázat prestižním zahraničním univerzitám svou nezávislost a zodpovědnost, které jsou předpokladem pro další výkon a úspěšné studium.