Jazyk studia

Výuka v naší škole probíhá primárně v angličtině.

NÁŠ PŘÍSTUP

Přijímáme studenty všech úrovní znalosti angličtiny a spolupracujeme s nimi na rozvoji 
jazykových dovedností tak, aby uspěli v našem vzdělávacím programu.

V Grade 1–3 jsou v každé třídě učitelé⁠ dva: metodik (pedagogický odborník)
 a expert (odborník v daném předmětu).

Studenti se u nás učí češtinu od prvních let našeho programu až po maturitu. 

Výuka češtiny je v souladu s rámcovým vzdělávacím plánem základního vzdělávání
České republiky, nicméně i zde uplatňujeme naše metody výuky.

Rodiče, kteří neovládají anglický jazyk se mohou při komunikaci se školou
spolehnout na pomoc a podporu našich administrativních pracovníků.

čtěte více

Metodika výuky anglického jazyka: Náš program je založen na metodě "Full English Immersion". Výuka probíhá výhradně v anglickém jazyce včetně výkladu, zadávání úkolů i běžné komunikace. Metodu úspěšně implementujeme na všech mezinárodních školách BASIS. Naši studenti si mohou během studia také vybrat z několika dalších jazyků (francouzštiny, němčiny, španělštiny a dalších).

Multikulturní příležitosti: V našem programu připravujeme děti na život v globálním světě. Učební plán je založen na našem americkém modelu s výukou v angličtině. Proto se věnujeme správné gramatice i anglické literatuře, historii a kultuře Spojených států. Protože se však jedná o pražskou školu, nebudou ve výuce chybět ani místní prvky a reálie, aby studenti mohli těžit z prostředí, ve kterém žijí a které má zajímavou a bohatou historii a kulturu.