Jazyk studia

Výuka v naší škole probíhá primárně v angličtině.

NÁŠ PŘÍSTUP

Přijímáme studenty všech úrovní znalosti angličtiny a spolupracujeme s nimi na rozvoji 
jazykových dovedností tak, aby uspěli v našem vzdělávacím programu.

V Grade 1–3 jsou v každé třídě učitelé⁠ dva: metodik (tzv. pedagogický odborník)
 a expert (tzv. odborník v daném předmětu).
Při výběru učitele metodika dbáme na to,
aby se domluvil se studenty a rodiči i česky.

Studenti mají možnost studovat také češtinu jako jeden z cizích jazyků,
a to od prvních let našeho programu až po maturitu. 

Výuka čestiny je v souladu s rámcovým vzdělávacím plánem základního vzdělávání
České republiky, nicméně i zde uplatňujeme BASIS metody výuky.

V BASIS International School Prague končí studenti studium v Grade 12. 
Diplom naší školy je uznáván jako osvědčení absolvování střední školy (High School) v USA.
Grade 13 se věnuje pouze přípravě na českou maturitní zkoušku,
aby studenti mohli pokračovat i na tuzemských vysokých školách.

Rodiče, kteří neovládají anglický jazyk najdou při komunikaci se školou
vždy pomoc a podporu našich administrativních pracovníků.

čtěte více

Metodika výuky anglického jazyka: Náš program používá metodu, která se často označuje jako Full English Immersion, kdy výuka probíhá výhradně v anglickém jazyce včetně výkladu, zadávání úkolů i běžné komunikace. Metodu úspěšně implementujeme na všech mezinárodních školách BASIS. Naši studenti si mohou během studia také vybrat z několika dalších jazyků (francouzštiny, němčiny, španělštiny a dalších). Čeští i zahraniční studenti, kteří chtějí absolvovat i českou maturitu, se musejí věnovat i studiu českého jazyka.

Multikulturní příležitosti: V našem programu připravujeme děti na život v globálním světě. Učební plán je založen na našem americkém modelu s výukou v angličtině, proto se věnujeme správné gramatice i anglické literatuře, historii a kultuře Spojených států. Nicméně, protože se jedná o pražskou školu, nebudou ve výuce chybět místní prvky a reálie, aby studenti mohli těžit z prostředí, ve kterém žijí a které má zajímavou a bohatou historii a kulturu. 

Jelikož jsme součástí globální sítě a školy BASIS využívají stejné osnovy, můžeme našim studentům nabídnout výměnný vzdělávací program ve vybraných BASIS školách ve Spojených státech. Je to skvělá příležitost, jak dosáhnout úplného ponoření do anglicky mluvícího světa.