Často kladené otázky

Může se zapsat dítě bez jakékoliv znalosti angličtiny? 

V podstatě to možné je, nicméně většina zapsaných dětí již v určité úrovni jazyk ovládá. U dětí je způsob "ponoření" do jazyka velmi efektivní a většinou ho zvládají dobře. Pokud je však dítě zcela bez jakkékoliv znalosti, doporučovali bychom zapsat jej do Grade 0 (přípravný předškolní ročník) kde by mělo na učení jazyka větší klid a více času. 

Jak jsou děti hodnoceny? 

Škola bude používat 2různé typy klasifikačních stupnic: Prospěl/nevyhověl (Pass/Fail) a jednoduché známkování ve stupnici A-F. V kurzech zaměřených na dovednosti, zapojení a spolupráci bude použita stupnice Pass/Fail. Stupnice Pass/Fail se používá pro všechny povinné vedlejší předměty. U hlavních předmětů se známka určuje jednoduchou stupnicí A-F, která se určuje pomocí procentuálního převodu. Učitel přiřadí váhu každému typu úkolu ve svém předmětu a tuto informaci zveřejní v sylabu předmětu. Žákovo průběžné hodnocení (Progress Grade Report) pro každý předmět se pak vypočítá jako vážený průměr všech skóre zapsaných do učitelova hodnocení během období hodnocení.
Stupnice A-F je popsána jako A ≥ 90%; B ≥ 80%; C ≥ 70%; D ≥ 60%; F ≥ 0%.

Jak je vyučována čeština? 

Čeština je v naší škole vyučována v plném rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro Českou republiku. Děti se tak naučí vše, co by se naučily v české základní škole. České děti a cizinci s trvalým pobytem jsou pravidelně přezkušovány ve svých kmenových školách. Cizinci bez této povinnosti se učí češtinu jako cizí jazyk. Díky paralelní výuce AJ a ČJ je gramatika v prvních ročnících intenzivnější než na českých školách, studenti díky tomu vnímají, co je odlišné a co je stejné u obou jazyků - celková časová dotace výuky jazyků tím pádem převyšuje nároky českých škol.

Je  BASIS škola zapsaná v rejstříku MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)?

Škola BASIS je provozována na základě povolení MŠMT umožňující plnění školní docházky v zahraniční škole na území České republiky podle zahraničního kurikula. Povolení MŠMT zároveň garantuje, že vzdělávací program školy (kurikulum) je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem ČR.

Musí být dítě zapsané v jiné státní škole? 

Děti s českým občanstvím nebo cizinci s trvalým pobytem v ČR musí být zapsány do kmenové (spádové) školy, která jej, minimálně 1x za 2 roky přezkouší z povinných předmětů (tzn.Český jazyk, Člověk a jeho svět - na prvním stupni ZŠ a ČJ, Dějepis a Zeměpis ČR - na druhém stupni). Všechny tyto předměty jsou vyučovány v rámci osnov BASIS International School Prague - nemusíte tedy nic zajišťovat sami. Děti cizinců s dlouhodobým pobytem nemají tuto povinnost zákonem uloženou, nemusí tedy být zapsány v jiné kmenové škole (z důvodů povinného přezkoušení). 

Dostávají děti domácí úkoly? 

Co se týká domácí přípravy, tak obecně naše strategie je nespoléhat na podporu rodičů a minimalizovat nutnost domácí přípravy. Příliš mnoho domácí přípravy vytváří nerovné podmínky pro děti, protože každý rodič má jinou kvalifikaci a jiné časové možnosti, a může tedy poskytnout více či méně podpory. Náš školní den je delší než v tradiční české škole, předpokládáme tak, že děti se naučí vše co potřebují ve škole. Součástí programu je i dostatečný prostor pro procvičení a zažití vyučované látky. Přibližně do druhé třídy nepočítáme se zadáváním domácích úkolů (pouze zvažujeme dobrovolné úkoly pro děti, které mají rády výzvy). Od třetí třídy pak začne určité množství domácích úkolů, ale studenti zároveň budou mít vyhrazený čas ve škole, kde budou pracovat na domácích úkolech s podporou učitele. Toto je běžná praxe v BASIS školách v USA. V praxi to znamená, že domácí příprava je spíše nižší.

Je ve škole vrátnice? Jak je zajištěno bezpečí dětí?

Přístup do školy bude zabezpečen sofistikovaným čipovým systémem. Vyzvedávání dětí je předem domluvené a děti jsou vydány pouze osobám, uvedeným v příhlášce. U vstupních dveří je umístěna recepce školy. 

Jaké kroužky bude škola nabízet? 

V BASIS školách je praxe taková, že se kroužky koncipují podle zájmu dětí. V průběhu léta obešleme rodiče a děti dotazníkem, po jehož vyhodnocení navrhneme několik druhů kroužků pro odpolední či ranní družinu. Předpokládáné obory (hudba, umění, sport, věda, apod.)

Bude škola organizovat letní tábor? 

Ano, v srpnu organizujeme pro své studenty (i nově zapsané pro nadcházející školní rok) týdenní tábor, který je výbornou příležitostí pro seznámení se s prostředím školy, učiteli i ostatními spolužáky. 

Proč jsou některé hodiny tak dlouhé? 

Délka hodiny je přizpůsobena obsahu výuky, některé hodiny jsou kratší a některé naopak delší. Je to z důvodu, že např. v matematice nebo science chceme kromě teorie stihnout i konkrétní výklad implementovat do praxe (formou edukativní hry, pokusu, projektu, apod.)

Kolik dětí bude ve třídě? 

V každé třídě bude optimálně 16 dětí. Maximální počet je 18 studentů ve třídě. 

Je možné dodržovat ve stravování speciální dietu? 

Ne. Obědy zajišťuje externí cateringová společnost. Děti mají na výběr ze dvou jídel (s masem a vegetariánské). V pátek je nabídka rozšířena o sladké jídlo. Alergeny jsou uváděny u jednotlivých jídel. V případě dietických požadavků doporučujeme dětem, aby si nosili své vlastní obědy. Jídlo (oběd + 2 svačiny) jsou hrazeny nad rámec školného zpětně, podle skutečnosti. Odhlášení obědů je možné 48 hodin předem.

Budete provozovat školní autobus?  

Školní autobus provozujeme mezi budovou školky BASIS Beginners Prague v Praze 6 - Břevnově a budovou školy BASIS International School Prague v Praze 4 - Podolí. V současné době je jedna nástupní a jedna výstupní stanice. Spoj funguje ráno a odpoledne. Další podrobnosti se mohou odvíjet od případného zájmu rodičů. Jízdní řád bude upřesněn. 

 

INFORMACE O ZÁPISU 

Školní rok 20222023: otvíráme Grades 0–2
Zápis: kdykoliv

POŽADOVANÝ VĚK 
Grade 0: 5-6 let
Grade 1: 6-7 let
Grade 2: 7-8 let

KE STAŽENÍ
 Přihlašovací formuláře
Mám zájem formulář 
Ceník: Školné & Poplatky