O nás

NAŠE ZAČÁTKY

Školy BASIS jsou vizionářským projektem špičkových ekonomů, manželů Olgy a Michaela Block, kteří v roce 1998 založili ve Spojených státech amerických první BASIS Charter School. Důvod byl prostý: nebyli spokojeni s tehdejším školstvím v Arizoně, kde žili. Chtěli studenty připravit na vysokou školu a pro vstup do reálného života jinak a lépe. Po otevření své první školy manželé Blockovi vypracovali dynamické učební osnovy. Zjistili, že zapojení učitelů, kteří svou profesi opravdu milují, do plánování osnov, vede k výjimečně vysoké úrovni vzdělání. I díky tomu dnes absolventi škol BASIS patří k nejlepším studentům ve světovém měřítku. Od založení první pobočky před více než dvaceti lety se z jejich někdejšího vizionářského projektu stala vysoce úspěšná síť škol, kterou jen v USA navštěvuje již přes 20 tisíc studentů.

SOUČASNOST

Jsme součástí světové sítě výjimečných škol, které vyučují stejné kurikulum.


VEŘEJNÉ
(CHARTER)
ŠKOLY

v USA


SOUKROMÉ
(INDEPENDENT)
ŠKOLY 

v USA


SOUKROMÉ

MEZINÁRODNÍ
ŠKOLY

ve světě


více o BASIS Charter Schools, BASIS.ed

Společným rysem všech škol BASIS je jedinečný vzdělávací program pro studenty od tří do devatenácti letprogram, který začíná školkou a končí střední školu. V současné době je v provozu více než 40 škol BASIS po celém světě a každý rok se otevírají další. Školy BASIS jsou dlouhodobě řazeny mezi nejlepší americké školy v celé řadě srovnání včetně výsledků amerických zkoušek Advanced Placement a celosvětově uznávaných testů OECD známých pod zkratkou PISA. Studenti BASIS pravidelně získávají národní zásluhová stipendia a jsou velmi úspěšní při přijímacích řízeních vysokých škol v USA. Všechny úspěchy pramení z jediného: BASIS učí děti tak, aby je učení bavilo, a aby potřeba poznávat nové a porozumět tomu, co se děje kolem nich, zůstala jejich přirozeností.

 

TŘI PILÍŘE

Bez ohledu na stupeň vzdělání, úspěch studentů BASIS stojí na třech pilířích.

1

BASIS
KURIKULUM

Učíme děti
časem prověřenými
i inovativními metodami.
Osnovy jsou logicky
uspořádané ve spirále
napříč všemi ročníky. 

2

UČITELÉ
EXPERTI

Jsou odborníci
ve svém předmětu.
Jejich zápal inspiruje.
Věří, že díky správné
motivaci 
a podpoře 
uspěje každé dítě. 

3

RADOST
Z UČENÍ

Ctíme tvrdou práci
a pevně věříme,
že bude odměněna
mimořádnými
výsledky.