Akreditace

BASIS International School Prague je držitelem povolení od Ministerstva školství České republiky, které umožňuje plnění povinné školní docházky na zahraniční škole v České republice podle zahraničního vzdělávacího programu. Zároveň je BASIS International School Prague (stejně jako další školy BASIS) akreditována společností Cognia/AdvancED. Akreditace společností Cognia je uznávána ve všech státech USA.