Akreditace

V současné době škola prochází procesem získání povolení od Ministerstva školství České republiky, které umožní plnění povinné školní docházky na zahraniční škole v České republice podle zahraničního vzdělávacího programu. Zároveň bude BASIS International School Prague (stejně jako další školy BASIS) akreditována společností Cognia/AdvancED. Akreditace společností Cognia je uznávána ve všech státech USA.