Učitelé

Naši učitelé nejen předávají své znalosti, ale také vytvářejí pestré prostředí pro vzdělání a učí děti radosti z poznání. Nedílnou součástí výuky je rozvíjení sebevědomí žáků a také umění obhájit svůj vlastní úspěch. 

JAK TO DĚLAJÍ

Naši učitelé jsou pedagogičtí odborníci, ale i odborníci v předmětech, které učí.

Naši učitelé mají zkušenosti s výukou v zahraničí.

Naši učitelé dokáží pracovat se studenty s různou úrovní znalosti anglického jazyka. 

Naši učitelé jsou stále připravení své studenty inspirovat.

V Grade 0–3 si naši učitelé dělí expertízy, v každé třídě jsou tak dva učitelé: 
metodik (pedagogický odborník) a expert (odborník v daném předmětu).

Naši učitelé se rovnoměrně zaměřují na sociální, emociální a intelektuální rozvoj svých studentů.

Naši učitelé propojují teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi a experimenty napříč celou výukou.

Cílem našich učitelů je podporovat a inspirovat každé dítě. Pomáhají mu budovat dovednosti a znalosti pomocí stále složitějších zadání a podkladů. Naše unikátní spirály učení umožňují učitelům vracet se k dříve diskutovaným tématům a dále rozšiřovat již získané znalosti doplňováním dalších informací. Skladbu vyučovacích hodin určuje osvědčený program BASIS Charter School Curriculum. Pedagogové mají zároveň ve třídě volný prostor, aby svým vlastním tvůrčím způsobem vzbudili zvědavost a zájem studentů. Naši učitelé pravidelně komunikují s rodiči a sdílejí s nimi pokroky dětí.

NÁŠ MANAGEMENT TÝM