KOUZLO
NADŠENÉHO
UČENÍ

Kampus: Podolí

VĚK: 5–18

Kampus: Břevnov

VĚK: 2–5

Magic of eager learning
BASIS INTERNATIONAL SCHOOLS

Kouzlo nadšeného učení

Osnovy BASIS kladou důraz na rozvoj přirozené zvídavosti dětí a na to, aby dokázaly svět kolem sebe analyzovat, přemýšlet o tom, jak skutečně funguje a nevnímaly ho jen jako počítačovou hru.

JAKÝ JE NÁŠ "KOUZELNÝ" RECEPT?
Ingredience č. 1

Unikátní spirální kurikulum

Naše kurikulum je vyučováno „ve spirále“. Hlavní témata jsou znovu probírána v každém ročníku se zvyšující se složitostí počínaje předškolním vzděláváním a konče střední školou. To umožňuje našim učitelům vracet se k dříve probíraným tématům a obohacovat je tak, jak časem rostou dovednosti studentů. Naše učební osnovy jsou navrženy právě tak, aby využívaly dětskou zvídavost a energii. Rozvíjí jejich potenciál, nadání a podporují sebedůvěru.

JAKÝ JE NÁŠ "KOUZELNÝ" RECEPT?
Ingredience č. 2

Mezioborový přístup

Na prvním stupni učíme klíčové předměty přírodních a humanitních věd prostřednictvím kombinovaných kurzů. Studenti si tak mnohem lépe uvědomují souvislosti mezi jednotlivými disciplínami, což posiluje jejich schopnosti kritického myšlení a hlubšího porozumění.

JAKÝ JE NÁŠ "KOUZELNÝ" RECEPT?
Ingredience č. 3

Technologie prohlubující znalosti

K osvojení si získaných znalostí využíváme v hodinách moderní technologie. Máme vyvinutou vlastní softwarovou platformu – SPORK, ve které mají učitelé k dispozici výukové materiály a zároveň i možnost zpětné vazby, jak studenti v hodině rozumí probírané látce. Díky SPORKu si studenti mohou samostatně procvičovat nové dovednosti a znalosti a zároveň se učí smysluplně a produktivně využívat tablet. Technologie a interaktivní výuka jsou nedílnou součástí našich učebních osnov.

JAKÝ JE NÁŠ "KOUZELNÝ" RECEPT?
Ingredience č. 4

Praktické zkušenosti

Naše vyučovací hodiny nejsou založeny pouze na teoretických prezentacích, kde studenti musí pouze poslouchat a zapamatovat si fakta. Každá lekce je doprovázena řadou experimentů a praktických zkušeností. Studentům to pomáha pochopit souvislosti, probíraná témata, vše si lépe zapamatovat. Pokusy a praktické ukázky podporují rozvoj kritického myšlení u studentů. Naši studenti nejsou jen diváci, jsou aktivními účastníky jejich vzdělávání.

JAKÝ JE NÁŠ "KOUZELNÝ" RECEPT?
Ingredience č. 5

Inspirativní učitelé

Naši učitelé jsou chytří, energičtí pedagogové, kteří rádi předávají dál své znalosti a kteří využívají veškerou svoji energii k tomu, aby sdíleli své nadšení pro učení. Vytvářejí podporující prostředí, které studentům umožňuje radovat se z učení a rozvíjí jejich sebevědomí. Klíčové předměty vyučují ve třídě dva učitelé zároveň.

Engaged teachers
JAKÝ JE NÁŠ "KOUZELNÝ" RECEPT?
Ingredience č. 6

Plné ponoření do angličtiny

Naše výuka probíhá plně v anglickém jazyce. Náš mezinárodní tým učitelů je složen z rodilých mluvčích angličtiny a z pedagogů, jejichž jediným společným jazykem je angličtina. To vytváří kulturně bohaté prostředí, v němž dominuje angličtina a které tak vede k jejímu rychlému osvojení.